Tượng cô gái

Bộ tài liệu văn phòng bao gồm: Kẹp tài liệu, tiêu đề thư, giấy ghi chú, anh thiếp, phong bì, loại khác...

Cô gái bưng chén

Cô gái và bình hoa

Cô gái ngồi xõa tóc