Buddha

Các loại tượng phật chất lượng cao như tượng quan âm, tượng phật tổ, phật di đà, la hán. Nhận đặt chế tác tượng theo nhu cầu.