Animal

Linh vật đá được sửa dụng trong phong thủy để trừ dữ trấn ác giúp cho tiền tài, danh vọng cho gia chủ.