women

Bộ tài liệu văn phòng bao gồm: Kẹp tài liệu, tiêu đề thư, giấy ghi chú, anh thiếp, phong bì, loại khác...