Dịch vụ công ty


Những dịch vụ chính của xưởng đá:

- Điêu khắc đá mỹ nghệ theo yêu cầu.

- Tư vấn và thiết kế sản phẩm về đá.

- Cung cấp các sản phẩm đá xây dựng.